Yabanıla Meyleden Bireyciler – Brezilya’nın Yirminci Bildirisi

7cef7e9258197548c1a26c33b7f02c60.png

Yabanıla Meyleden Bireyciler – Brezilya’nın yirminci bildirisinin türkçe tercümesi.

Hiper-uygar vatandaşlara ölüm! 


“Eğer onlar Yeryüzüne saygı duymuyorlarsa biz de onların yaşamlarına saygı duymayacağız.”

ITS’nin ilk Bildirisi

“Yargıcın çekiçleri olmaksızın tüm bu yargıçlara sıçayım ve işeyeyim. ‘İğrenç vatandaş hayatının barakalarda bulunmadığından’ bu yana, yaygın tüm vatandaşlar için onların içinde sonsuz sayıda bomba patlamasını umuyorum. Ben uygarlığa karşıyım ve vatandaş/insanlık içinde en çok uygar hedefi(kendim de dâhil) buluyorum. Bunlar ilerlemeye tutunan ve kendilerine evcilleşmemişi yok etmeyi adamışlardır, ”

Kevin Garrido

2017 yılının ilk haftasında, 7 Cumartesi günü: Biz Brasilia’daki Plano Piloto otobüs istasyonundaki bir kalabalığın içine, iki litrelik benzin ve bir kilo patlayıcı toz ile şarapnel dolu bir kap içeren bir sırt çantasını bırakıp gittik. Bir mekanik fitil ile kundakçı patlayıcı aygıt patlamanın ulaşabileceği çok sayıda insana yöneltildi. Patlayıcıyla ne olduğunu bilmiyoruz, fakat Federal bölgedeki Kamu Güvenliği Sekreterliği tarafından örtbas edildiği muhtemeldir. Bu durum Brezilya’daki İslam Devleti(IŞİD) hücrelerinin sözüm ona varlığı nedeniyle halk içinde panik yaratmak istenmemesindendir. Günde yaklaşık 600.000 sivilin dolaştığı bir yere bırakılmış bir patlayıcıyı itiraf etmek vatandaş koruyucuları için oldukça utanç olurdu.

Her durumda, genel çalışan vatandaşın ölümü ve sakatlanması da dâhil olmak üzere, bunun ve diğer muhtemel sonuçların tümünü üstleniyoruz.

ITS-Brezilya / Gizli Orman Topluluğu’ndan bazı sözler:

Durum çöküştür, bu tropikal ülkede bir deprem gibi gürlüyor. “Brezilya” tarihin en ciddi dönemlerinden biri olan, 30 yılı aşkın bir süredir yaşanan en şiddetli krizi yaşıyor. On iki milyon işsiz var, Bazı eyaletler başarısız oldu ve federal müdahaleye ihtiyaç duydu. Suçluluk yükselişte ve hapishaneler taşmakta, yüzlerce kişiyi öldüren kanlı ayaklanmalara neden olmaktadır. Milyonlarca doları hortumlayan iktidar ve muhalefet partilerin yolsuzlukları yaygınlaşıyor. “Üç güç” yoğun politik çatışma içindedir. Kuraklık su olmaksızın sayısız şehri terk ediyor. Enflasyon yükseliyor ve toplu taşımanın büyümesine mal oluyor. Tasarruf önlemleri sefil vatandaşın sonsuz umudu ikiye parçalıyor. Sert kuraklıklar tüm ürünlerin bozulmasına sebep olur. Bunlar ve diğer pek çok sosyal, ekonomik ve ekolojik krizlerle çok uzun bir liste yapılırdı. Küresel uygarlığın “Brezilya” kısmı tarihteki en ciddi krizlerden birinde işlevini yitirmedir. Haberler daha iyi günlerin gelmeyeceğini açıkladı. Bu insan kitlesinin iğrenç hayatına egemen olan çaresizlik kazandırır. Bu bizi gülerek yüreklendiriyor.

Tıpkı ITS’nin Meksika’da yaptığı gibi, biz Gizli Orman Topluluğu şeylerin gidişatına katkıda bulunacak ve bu krizi kötüden daha kötüye götüreceğiz. Bu çökmüş toplumu kenara itmek istiyoruz. Terör ve istikrarsızlık yaratmak için her türlü insan ve insanın hedefine sınırsız biçimde saldıracağız. Ve elverişli ise, hızlı değişimden dolayı birçok kişiyi şaşırtan Explanada de Ministerios’da PEC 55’de yapılan korkunç yürüyüşe benzer şekilde Kaos’a neden olacak sosyal protesto gösterilerine sızacağız. Sonuç devrilen yanmış araçlar, istila edilmiş ve yıkılmış bakanlıklar, grafiti ve alt üst edilmiş simgeler, vandallaştırılmış anıtlar ve birçok yaralı ve tutuklu bir derya oldu. Mevcut sivil örgütlerin iğrenç toplumsal taleplerine sempati duymuyoruz. Tekno-endüstriyel sistemin yapılarının zayıflatılması amaç olduğundan sadece çok derin şartlar üretmek için hiper-uygarlığın bir anlık isyanından yararlanıyoruz.

Gelişigüzel Fraksiyon on sekizinci tebliğde doğruladı ve biz de tekrar ettik: Seçtiği hayat biçimi tarafından dayatılan insan türü yok olmaya mahkûmdur. Vahşinin süzülebileceği daha güzel bir yaşamı görmek için insanlık soyu tükenmelidir. Hiçbir şey bu Savaşta kaçınılmayacak. Temel problem “politik” veya “hükümet” ya da Devleti kapsama değildir. Bu kapitalizm, faşizm ya da komünizm ile ilgili değildir. Otoriterlik, militarizm ya da hiyerarşilerle ilgili değildir. Tekno-endüstriyel Sisteminin kendisi bile değil, çünkü bir şekilde ortadan kaldırılmış olsa da, Batılılaşmış modern insanlar ilerlemeyi yeniden kurmak ve uygarlık yapılarını sağlam tutmak için çalışırlardı. Problem uygar insanlığın kendisidir. En radikal “anarko-ilkelciler” in “Tanrısı”, Ted Kaczynski bile, Tekno-endüstriyel Sistem’in sona erdiğinde bile uygarlığın ayakta kalacağını kabul etti. Belki de bu sadece farklı bölgelerde parçalı bir biçimde olacaktır. Dolayısıyla, uygarlığın etkin bir şekilde yok edilmesi için, mücadele günümüzde bilinen insan ırkıyla mücadeleye odaklanmalıdır. Her iki durumda da, eko-aşırılar, eylemlerimizin uygarlığı ortadan kaldıracağına inanmıyor, ve birkaç yıl içinde kendi içinde evcilleşmemişe yenik düşeceğini düşünüyoruz. Her halükârda, Yeryüzünü dolaşırken, ölümü hızlandırmak için azami zarar verecek nihai sonuçlara varana kadar saldıracağız. Modern uygar insanın benimsediği yaşam tarzı kanserli bir kültüre dönüşmüştür. Geçmişte, haç ve kılıç altında, dünyanın büyük bir bölümü sömürgeleştirildi. Teknoloji ile, modern çağda geri kalanı üzerinde kendini empoze etti. HİÇBİRŞEYİN özgür olmadığını kabul ediyoruz. Hâlâ var olan az sayıdaki yerli halk birkaç yıl içinde insan ilerlemesi yüzünden yutulacak ve geride bırakılan küçük Vahşi Doğa kısa süre sonra kentsel yayılma altında gömülecektir. Savaş ayrıca insanın her şeye, hatta gökyüzüne egemen olmayı hedeflediğinden beri, hatta havada ateş etmek için uygarlığa karşı bir saldırı haline gelen, TÜM bu olanlara karşıdır. İlerlemecilik devam edecek ve bu egemenlik hayvani içgüdülerimizi tamamen ortadan kaldıran nanoteknoloji yoluyla insan zihninin kontrolünü ele almaya devam edecektir. Her şeyi kontrol etme girişimi “düşüncenin interneti” içinde inşa ettikleri benzer bir transhumanizm elde edilerek, insanın bir robot haline gelmesiyle sonuçlanacaktır. Tüm bunlar sanallaştırılmış, ölçülmüş, gözlemlenmiş, bağlı olmuş, kontrol edilmiş ve kapsama girmiştir. Vahşi Doğa ve bireysel özgürlüğümüz tamamen yok olacak. Yapay bu “siber-dünya” içinde hâkim olacaktır. Bu dünyanın başındaki istikametidir.

Çökmüş kitlelerin (vatandaşlar) bizim ölümlü düşmanımız olduğunu açıkça belirtmek istiyoruz. Aynısı bilim adamları, mühendisler, iş adamları vb. için de geçerlidir. Genel vatandaş hem Vahşi Doğa’nın yok edilmesinden, hem de insan ilerlemesinin gelişmesinden sorumludur. Bu sonuca varmak için, yalnızca o basit anarşist önceliğe başvurmak gerekir: “Bütün güç halktan geliyor.” Ve güç halktan gelirse, onların ellerinden gelen yıkım değil midir? Evet! “Fakat bu insanlar yabancılaştırılmış ve dikkati dağıtılmış, onları uyandırmamız lazım! Dağınıklar, köklü örgütlere ihtiyaçları var.” Bu anarşist süper kahramanlar müzayedede on kişiyi bir araya getiremeyeceklerini söylerler. Bunu nasıl yapacaklar? Onların sihirli değnekleri var mı? Aptallar! Kitleler onların söylemlerini umursamıyor ve onlar işte köle gibi çalışmakla meşguller. Binlerce mil yıkılmış orman ve dağ, çok sayıda kirlenmiş nehirler, göller ve okyanusların yanı sıra kirli hava ve nesli tükenmiş hayvan türlerine mal olan sonsuz sayıda eşya almak için daha fazla para kazanmak istiyorlar. O sefil bir durumda yaşadığını çok iyi bilir, fakat yine de elinde silahla modern köleliğin şartını savunur. Bu ilerlemenin devam etmesini sağladığı ve Tekno-Endüstriyel Uygarlık yapılarını ayakta tuttuğu için bile öldürecek.  Ekolojistler ve anarko-ütopyacıların “halkın örgütlenmesi” nin daha iyi ve daha adil bir dünya getirebilir bir devrime inandıklarında öfkeli olmamızın nedeni budur. Durumumuzdaki gerçek değişim tamamen imkânsızdır ve bu konuda herhangi bir girişim sadece medeniyetin kendisini güçlendirecektir. Aslında, herhangi bir “devrim” insan uygarlığının devam etmesi için temel yapılarını sağlamlaştıracaktır. Buna inanan aptalca insanlar için, biz şunları söylüyoruz: Fortaleza şehrindeki eylemde “sınıf arkadaşların” yeterince dövülmedi. Bir dahaki sefere öldürülecekler! Onlar ancak sosyal medyada en radikal ve öfkeli oldukları hakkında konuşan bir madde bağımlıları grubu değil. Ancak bu bunu söyledikleri tek yer, çünkü boktan bir hayat sürüyorlar ve içki içiyor, uyuşturucu alıyor ve iğrenç solcu ilkelerine göre şikâyet ediyorlar.

Bu tropik ülkedeki doğa Amazon bölgesinde de azalıyor. Sadece birkaç yıl içinde yok olma eşiğinde olan muhteşem Cerrado’dan başlayarak, orada hiçbir şey kalmayacak. Başkent ve diğer yerlerin, ulusal tarihte en ciddi su kriziyle karşı karşıya kaldıkları tesadüf değil. Bunların hepsi insan elinin neden olduğu tahribatın bir yansımasıdır. Hiper-uygar arasında cahil sorun gerçekten ekolojik olduğu ve kendi faaliyetlerinin sonucu olduğu altyapı yatırım eksikliğinden bahsediyor. Down Sendromu tarafından deforme olmuş bir insanın bile bunu gerçekleştirmek için küçük bir beyni kullanması mümkündür, ancak insan kitleleri hepsini görmezden gelmeye devam etmektedir. Bu esnada, tüm güzellik kaybolur ve Pajés Kutsal Alanı’ndaki gibi ormanları ve nehirleri düzleştirerek, Federal Bölge olarak bilinen bu parazit yer genişler.

Uygar insanlığın lanetli kitlesi, tekno-endüstriyel sistemin yapılarına hayranlık duyan ve onu iyi niyetle savunan, uygarlığa, bu çöküşe suç ortağıdır.  Bu evrensel bir din gibi, belki de en başarılı evrensel dindir. Hiper-uygar insan merhameti hak etmiyor, sadece Yeryüzü’nde bir veba. Bir çekirge sürüsü gibi hiçbir şeyin kalmaması için tüm manzarayı yiyip bitiriyor. İnsanlar yalnızca kendileri ile ilgilenirler ve vahşi dünyayı görmezden gelirler. Ondan nefret ediyorlar, Onu asla yalnız bırakmayacaklar ya da ona geri dönmeyecekler. Sadece insan ilerlemesini beslemek ve yapaylığı genişletmek için ona hükmetmeye çalışacaklar. Bu, uygar insanoğlunun tartışılmaz amacı, aynı zamanda onun en büyük hatası. İnsanlar dünyanın her yerinden vahşi olanı süpürebilir ve savaşı kazandıklarını teyit eder, ancak er ya da geç, ani felaketler hepsini düşürecektir. Vahşi Doğa geçmişin medeniyetleri ve imparatorlukları gibi insan ırkını bitirmek için geri dönecek. Biz evcilleşmemişin yanında kalmaya ve oradan savaşı sürdürmeye karar verdik.

Ayrım gözetmeksizin Vahşi Doğa’nın tepki vermesi gibi, biz büyük çapta öldürme ve saldırıya geçeceğiz. Biz insanlara ve insan olmayanlara saldıracağız. Uygar insanın her zaman düşmanımız olacağını beyan ederek, saldırılarımızı doğal afetlerle değiştireceğiz.

Savaşçı atalarımızdan vahşi bir mirasa sahibiz. Kendi yapılarının finanse edenlerin yanı sıra, Tekno-endüstriyel sistem ve aydın akıl hocaları, ilke amaçlarına karşı Savaşa devam edeceğimizi beyan ederiz. Özel olarak bilim adamları, mühendisler, hümanist filozoflar, matematikçiler, kimyagerler, fizikçiler, eğitimciler, mimarlar, iş adamları, teknoloji uzmanları vb. leri konuşuyoruz. Artık her zamankinden daha fazla genel vatandaşlara ayrım gözetmeksizin zarar vermeye ve öldürmeye devam edeceğiz. Herhangi teknoloji düşkünü eşit olarak kendi çöküşünün aksamasına yenik düşmelidir.

Sonuç olarak, Bu tebliğde yeteri uzunlukta ilerlediğinden, umarız ITS-Meksika tebliğleri tarafından maruz kalan sahte eko-aşırılardan koparız. Bilmeyenler için, “Ormanın Gölgeleri” ve “Guamera Eko-Aşırı Savaşı” adlı sahte gruplara atıfta bulunuyoruz. Bu aldatıcıların kanı akabilir!

Tekno-endüstriyel sistem ve vatandaşlara karşı gelişigüzel terörizm için!

Ahlaklı saldırılara ölüm!

Genel vatandaşlar, bilim adamları, eğitimciler, iş adamları, araştırmacılar, mühendisler, fizikçiler, matematikçiler, programcılar, teknisyenler, kimyagerler, mimarlar, çiftçiler, kamu görevlileri, öğrenciler, hümanistler, solcular ve diğer tekno-moronlar, herhangi bir teknoloji uzmanı, herhangi ilerici dikkat, çünkü bu yeni Gregorian yıl içinde uygar kan içinde dolaşıyor olacağız!

Caetês ve los Tupinambás gibi terör ve öldürmek!

Anavatan topraklarını savunan Ka’apor gibi şiddet!

“Kaos bir uçurum, bir merdiven. Tırmanmaya çalışan birçok kişi başarısız oluyor ve asla bir daha denemiyor. Onlar yenilgiye düşüyorlar. Ve bazılarının ona tırmanma fırsatı var, ancak reddediyorlar. Onlar krallıkta, tanrılarda, aşkta kalıyorlar. Yanılsamalar. Sadece merdiven gerçek, Tırmanış, bu yaşamın tamamı.”

Yabanıla Meyleden Bireyciler – Brezilya

– Gizli Orman Topluluğu

Merkez-doğu Pindorama, bulutlu gökyüzü.

Ocak 2017.

This entry was posted in General and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.