INIHILIUM

Untitled-2a84fc.jpg

Türkçe yayınlanan REZNOV sitesi yoluna devam ederken, yeni bir site daha ekler.

INIHILIUM

Bu yeni site REZNOV ile birlikte aynı verileri paylaşırken, nihilist proje olan Nechayevschinaed‘in de söylediği gibi, aşağıdaki konuları ele alır:

Terörizm: Nihilist, eko-aşırı ve politik karşıtı bireyler tarafından yayınlanan saldırılar, bildiriler, ahlakdışı tartışmalar, yazılar, fanzin, dergi ve daha fazlası.

Egoist Yasadışılık: Soygun, hırsızlık, ahlakdışı dolandırıcılık ve daha fazlası.

INIHILIUM toplumsal ütopyaları tırmandıran yazı veya konuları, yakınların duygusal eylemlerini, ve “uyarıcı hümanist çağrıları” yapan grupları takip etmez. Bu ders ile dini veya ideolojik aşırılıkla ilgili bombalama veya (gelişigüzel olmasına rağmen) grup metinlerini yayınlamayacağını belirtir.

Bireycilik ve nihilizme doğru!
Toplum ve onların ahlakının imhası için!
Nihilist terörist ve eko-aşırı grupların yayılması için!
Gelişigüzel ve seçici saldırı için!

This entry was posted in General and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.