Tag Archives: Benzerlik

INIHILIUM

Türkçe yayınlanan REZNOV sitesi yoluna devam ederken, yeni bir site daha ekler. INIHILIUM Bu yeni site REZNOV ile birlikte aynı verileri paylaşırken, nihilist proje olan Nechayevschinaed‘in de söylediği gibi, aşağıdaki konuları ele alır:

Posted in General | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on INIHILIUM

Tocaia Eco-extremista

Kamusal egoist ve suç ortaklık benzerliği olarak portekizce Eko-Aşırı ve Nihilist Terörist yeni bir site/blog: https://tocaiaecoextremista.blackblogs.org

Posted in General | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Tocaia Eco-extremista

Memento Mori Kitabesi

Nihilist Proje “Nihilist Uçurum” kitabeye gelir ve (Memento Mori) ölür. Bu yükselir, ilerler ve insan düşüncesinin meta dizisini yok eden yeni bir site/blog ortaya çıkar: NECHAYEVSHCHINAED

Posted in General | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Memento Mori Kitabesi