Tag Archives: Enzo Martucci

Yarı Anarşist

Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Réclus yarı anarşist değil, sosyalizm ve anarşi arasındaki bireycilik ve toplulukçuluk arasında bir uzlaşmanın temsilcileri. Onların anarşisi Paolo Gille’yle, disiplinli anarşi, bireyin sınırlı özgürlüğünün artık otoriteye teslim edildiği, fakat onun tüm ihtiyaçlarının karşılanması için kendini topluma sunmak … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Yarı Anarşist

Ego

Bireyci anarşistler egosunun üstünde hiçbir şey olmadığını ve her kutsal, insani disiplin ve otoriteye karşı isyancı olduğunu hissederler. Onlar herhangi bir ahlak bilmez ve ayrıca sevgi, arkadaşlık, sosyallik duygularının kendisini terk etmesiyle, kendisinin egoist memnuniyeti için, doğal bir ihtiyaç için … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Ego

Kaosa Övgü

Liberter komünizm, özellikle Latin ülkelerinde, “anarşist komünizm” olarak da bilinir. Aslında değildir. Aksine, bu iki kelime birbiriyle çelişkilidir. Komünizm, üretim araçlarının ve tüm materyal malların, kendisini toplumun tamamı ya da çoğunluğu olarak tanımlayan halk kitlesine ait olduğu bir toplumsal duruma … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Kaosa Övgü