Tag Archives: Hiç

Devrim ve İsyan

Genel olarak Marxist gelenek, devlet aygıtını kapitalin etkilediği üretim karşıtı bir fail olarak işlev gören baskıcı bir oluşum olarak değerlendirir. Devlet denilen bu baskı aygıtının ortadan kalkması içinde, proletarya tarafından gerçekleştirilecek bir devrimi kaçınılmaz görür. Çünkü devrim, kapitalist bir ekonominin … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Devrim ve İsyan

İnsan Üstüne

Tiksindirici olarak gözüken bir üflemeli çalgı, ne yazık ki ilkin üflenmelidir. Sözde meslekler ve bu mesleklerde yetkin olmama arasındaki doğal uyumsuzluk durumu, insanlar arasında tesadüfün ne kadar çok ve mantığın da ne kadar da az hakim olduğunu göstermektedir. Mutlu olaylar … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on İnsan Üstüne

Hiç’i Düşünürken

İnsan kendini boşlukta hisseder mi boşluk kendini insanda hisseder mi söyle gülüm sen beni HİÇte gördün mü? – T. D – Sana Hiç’in türküsünü söyleyemem, sana Hiç’i koklatamam, Seni Hiç’te göremem, ben Hiç’te olmadığım sürece. Yaşamın sırrı Hiç’teyse eğer, Hiç … Continue reading

Posted in General | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Hiç’i Düşünürken