Tag Archives: Stirner

Mülkiyet

Proudhon mülkiyete hırsızlık demekle ona en kötü damgayı vurmuştur. Çalmaya ve hırsızlığa karşı olma konusunun nasıl bir temele dayandırılabileceği sorusunu -ki bu karmaşık bir sorudur- bir kenara bırakarak, yalnızca şunu soralım: “Mülkiyet” kavramı geçerli kılınmasa, “hırsızlık”tan söz edilebilir mi?

Posted in General | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Mülkiyet