Mülkiyet

Proudhon mülkiyete hırsızlık demekle ona en kötü damgayı vurmuştur.

Çalmaya ve hırsızlığa karşı olma konusunun nasıl bir temele dayandırılabileceği sorusunu -ki bu karmaşık bir sorudur- bir kenara bırakarak, yalnızca şunu soralım: “Mülkiyet” kavramı geçerli kılınmasa, “hırsızlık”tan söz edilebilir mi?

Mülkiyet olmazsa, hırsızlık hiçbir şekilde mümkün olur mu? Kimseye ait olmayan bir mal çalınamaz. Birisi denizden kova dolusu su alırsa, suyu çalmış olmaz, bu hırsızlık sayılmaz.

O hâlde mülkiyet hırsızlık değildir, hırsızlık bizzat mülkiyetin varlığı ile mümkündür.

This entry was posted in General and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.